Pentofrost RM

Gotowy do użycia długoletni przeciw zamarzaniu do uniwersalnego zastosowania

Pentofrost RM jest nowoczesnym, gotowym do użycia płynem chłodzącym, który nie jest rozcieńczany wodą. Płyn zapewnia bardzo dobrą ochronę przeciw zamarzaniu, wykazuje się małymi stratami poprzez odparowanie i ogólnie wysoką odpornością na zamarzanie dla silników chłodzonych płynem lub dla innych urządzeń. 

Pentofrost RM jest opracowany bez azotanów, amin i dodatków zawierających fosfor oraz dla bezpieczeństwa zmieszany jest z gorzkim dodatkiem. Zastosowane dodatki dają gotowy do użycia płyn z dobrą ochroną antykorozyjną dla wszystkich materiałów używanych w chłodnicach oraz dla metali nieżelaznych. Oczywiste jest, że nie uszkadza uszczelnień w tych zastosowaniach. 

Pentofrost RM jest mieszalny ze wszystkimi innymi markowymi płynami niezamarzającymi. 

Pentofrost RM jest substancją mało niebezpieczną dla wody.

Karta katalogowa produktu